Homepage
Wie is wie
Rechtsgebieden
Mediation
Tarieven
Historie
Solliciteren
ContactHome

Van Riet Advocaten

Van Riet Advocaten is sedert 1990 gevestigd in het centrum van Rotterdam.

Het kantoor heeft zijn wortels in de behartiging van commerciŽle belangen van zijn cliŽnten, maar staat inmiddels voor mťťr dan dat. Ook op het gebied van het strafrecht, familierecht, verkeersrecht bieden we specialistische rechtshulp. Daarnaast kunt U bij ons terecht voor mediation. Zoekt U een mediator of wilt U weten of mediation voor U een geschikte weg is om tot oplossing van een geschil te geraken, dan kunt U bij ons terecht.

Rechtsgebieden

Wij doen als advocaat niet elk soort zaken. Van Riet Advocaten biedt rechtsbijstand aan op het gebied van het handelsrecht, vastgoedrecht, huurrecht, arbeidsrecht, familierecht, erfrecht, verkeersrecht en strafrecht, en ook bij de incasso van geldvorderingen.

Wij hebben ons op de volgende rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

Mr J. van Riet op de rechtsgebieden:
- Algemene praktijk burgerlijk recht
- Arbeidsrecht
- Strafrecht

Mw Mr A. T. Bol op de rechtsgebieden:
- Personen- en Familierecht
- Strafrecht

Op grond van deze registratie verplicht de Nederlandse Orde van Advocaten ons om elk kalenderjaar minimaal tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.
Dat zijn minimale eisen, wij doen veel meer aan het bijhouden van onze kennis en we richten ons ook op meer rechtsgebieden waar we eveneens onze kennis op bijhouden uiteraard.

Mediation

Wij bieden U geschilbeslechting door middel van mediation, zowel op commercieel terrein als op het gebied van de echtscheidingsbemiddeling. Een mediator biedt geheel andere mogelijkheden om een geschil te beslechten dan een, partijdige, advocaat.

Zaken die zich er voor lenen kunnen met behulp van mediation vaak op een voor de strijdende partijen veel minder schadelijke wijze worden opgelost, dan door gerechtelijke procedures het geval zou zijn geweest.

Maar niet elke zaak leent zich er voor om door mediation te worden opgelost. Ook over dat aspect kunt U de mediator raadplegen. Van Riet Advocaten zoekt graag met U naar de oplossing die in Uw specifieke geval het meest optimale resultaat oplevert. Mediation of litigation, bemiddeling of procederen, we staan U bij in de keuze van de voor Uw probleem beste weg.