Homepage
Wie is wie
Rechtsgebieden
Mediation
Tarieven
Historie
Solliciteren
ContactHistorie

In 1929 startte Johan van Riet in Rotterdam het Genootschap voor Nijverheidsbelangen in Nederland. Het Genootschap leverde diensten aan ondernemers op het gebied van financiŽn, administratie, bedrijfsadvisering en rechtsbijstand. De bijstand werd geleverd op basis van een abonnementssysteem: de leden betaalden jaarlijks een vergoeding en kregen dan tegen betaling van een gering bedrag per verrichting verdere bijstand.

Het kantoor breidde haar dienstverlening uit en werd ook adviseur in assurantiŽn. In de vijftiger jaren traden de zoons van Johan van Riet, Joop en Hugo, toe tot het bedrijf. Dat werd toen een vennootschap onder firma met de naam "Firma J. van Riet en Zoonen".

Het bedrijf floreerde en het werd als een beperking gevoeld dat aan de cliŽnten geen rechtsbijstand kon worden verleend in procedures bij rechtbanken en andere instanties waar uitsluitend door middel van advocaten mocht worden geprocedeerd. In 1990 startte J. van Riet, zoon van Hugo van Riet, in het oude bedrijfspand een advocatenpraktijk onder de naam "Van Riet Advocaten". In 2001 is het kantoorpand dat in 1901 gebouwd werd binnen grotendeels gerestaureerd, waarbij de vereisten die een modern kantoor met zich brengt vrijwel onzichtbaar zijn verwerkt en de originele details van dit fraaie Jugendstil pand in hun oude luister zijn hersteld.

De Firma J. van Riet en Zoonen heeft zich gespecialiseerd op het gebied van verzekeringen en financieringen en wordt nu bestuurd door H.J. Mutsaers, die al in de zestiger jaren als vennoot in de Firma samenwerkte met Hugo en Joop van Riet.

Beelden uit het verleden: klik op de foto voor een vergroting en tekst bij de foto.