Homepage
Wie is wie
Rechtsgebieden
Mediation
Tarieven
Historie
Solliciteren
ContactMediation

Alternatieve geschil beslechting wint steeds meer aan populariteit. Partijen worden onder begeleiding van een neutrale bemiddelaar, de mediator, gezamenlijk gebracht tot een oplossing, zonder rechterlijke inmenging.

Een mediator doet geen uitspraak, maar begeleidt enkel de contacten en onderhandelingen tussen partijen om zo tot een oplossing te geraken van problemen die anders slechts worden beslecht met een gerechtelijke uitspraak.

Dit wordt nagestreefd door partijen te stimuleren om vanuit hun beider belangen tot gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale resultaten te komen.

Een belangrijk voordeel van mediation is dat oplossingen gevonden kunnen worden met een voor beide partijen hoge graad van acceptatie. Doordat partijen bij mediation in zekere zin samenwerken, kunnen creatievere oplossingen voor ontstane problemen worden bereikt, dan wanneer partijen uitsluitend tegenover elkaar staan.

De ervaring leert dat onderlinge relaties zo kunnen worden hersteld en behouden, terwijl gerechtelijke procedures juist vaak tot een definitieve breuk leiden door de verharding van standpunten.